ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565 25
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565 และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ กิจกรรม MCRU Cannabis Fair 20 มิถุนายน 2565 35
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 16 มิถุนายน 2565 34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ 08 มิถุนายน 2565 31
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง Soft skills & Hard skills สำหรับ New Generation 08 มิถุนายน 2565 29
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills ผู้นำนักศึกษา ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 07 มิถุนายน 2565 52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมชี้แจงจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 07 มิถุนายน 2565 54
กองพัฒนานักศึกษาจัดการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับบุคคลกองพัฒนานักศึกษาและงานหอพัก 01 มิถุนายน 2565 60
บรรยากาศโครงการอบรมโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยของสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 28 พฤษภาคม 2565 79
สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565 83