ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2565 12 พฤศจิกายน 2565 74
กิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พฤศจิกายน 2565 68
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา และแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี 10 พฤศจิกายน 2565 70
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 10 พฤศจิกายน 2565 96
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมการส่งมอบเตาเผาถ่านชีวภาพคุณภาพสูง เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตถ่านชีวภาพคุณภาพสูง และผลิตน้ำส้มควันไม้ สำหรับใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร 17 ตุลาคม 2565 107
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวย 28 กันยายน 2565 382
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 26 กันยายน 2565 305
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 26 กันยายน 2565 216
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 26 กันยายน 2565 155
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่าง กสศ. กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 9 แห่ง 26 กันยายน 2565 153