บรรยากาศโครงการอบรมโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยของสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

       บรรยากาศโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการกับการอบรม จำนวน 3 วัน กับโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยของสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565  ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) โดยมี ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และผศ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ รองคณบดีฯ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าอบรมโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์บารมี ชูชัย ประธานสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชา เข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้


    
  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย