Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษามวยไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทน จ.ราชบุรี แข่งขันมวยไทยสากลสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติ การแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (ศรีสะเกษเกมส์) 11 มีนาคม 2565 840
สำนักงานอธิการบดีประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 08 มีนาคม 2565 861
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น 08 มีนาคม 2565 885
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1“นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนารอบ 68 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01 มีนาคม 2565 959
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลหินกอง เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการถ้ำเขาบิน 24 กุมภาพันธ์ 2565 897
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน 21 กุมภาพันธ์ 2565 1004
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักการและแนวคิดในการทำข้อสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) ในรูปแบบออนไลน์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 958
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนสาธิตฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อทักษะชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15 กุมภาพันธ์ 2565 904
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 14 กุมภาพันธ์ 2565 918
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565" 06 กุมภาพันธ์ 2565 919