Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ทดลองการประเมินโครงการวิจัย” 01 กรกฎาคม 2565 725
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 971
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 931
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 819
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการการศึกษา 2565 01 กรกฎาคม 2565 936
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 24 มิถุนายน 2565 1166
การประชุมจัดทำ (ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565 1326
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกัญชา ครั้งที่ 3/2565 และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ กิจกรรม MCRU Cannabis Fair 20 มิถุนายน 2565 851
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นให้แก่ อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ 16 มิถุนายน 2565 789
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยตามศาสตร์วิชาชีพ 08 มิถุนายน 2565 943