ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อาจารย์และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมแสดงผลงานในงานสานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ครั้งที่ 4 Botanical Art Thailand 2022 11 มิถุนายน 2565 50
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำมหาวิทยาลัย รุ่น 3 04 เมษายน 2565 159
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอสู่การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในโลกออนไลน์ 05 กุมภาพันธ์ 2565 218
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการอาหารนานาชาติ 29 มีนาคม 2564 377
นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพัฒนาบูรณะพัฒนา ทาสีวาดภาพเป็นจุดเช็คอินริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวราชบุรี 22 มีนาคม 2564 375
ทีมยุวชนอาสา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนศูนย์อยู่เย็นเป็นสุข ยกระดับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ต่อยอดการขายสู่ตลาดออนไลน์ ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2564 554
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 29 กันยายน 2563 349
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 22 กันยายน 2563 314
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในระดับ ทภ.1 กตัญญูคลับ ประจำ 2563 15 กันยายน 2563 317
นักศึกษาป.เอก การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำเสนอร่างดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีโดยใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการงานวิ่งภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ 10 กันยายน 2563 364