ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย​ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับโรงเรียนวัดราชาธิวาส “โครงการปริญญาในค่ายมวย” 28 มิถุนายน 2565 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือสโมสรฟุตซอลการท่าเรือ ฟุตซอลคลับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 28 มิถุนายน 2565 13
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 28 มิถุนายน 2565 9
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย 27 มิถุนายน 2565 8
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 24 มิถุนายน 2565 21
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 /2565 24 มิถุนายน 2565 21
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย ตำบลจอมบึง รุ่นที่ 3 สัญจร 23 มิถุนายน 2565 22
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะด้ำนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 23 มิถุนายน 2565 21
คณบดีวิทยาลัยคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับเชิญร่วมสัมภาษณ์รายการมวยไทยสแตนด์ 23 มิถุนายน 2565 22
ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565 23 มิถุนายน 2565 25