Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2567 19 เมษายน 2567 7
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 4/2567 19 เมษายน 2567 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดการแข่งขันงานวิ่งจอมบึงมารารอน 19 เมษายน 2567 12
อบรมการใช้งานระบบรายงานผลการแข่งขัน กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมืองโอ่งเกมส์ 17 เมษายน 2567 27
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 17 เมษายน 2567 25
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีเปิดสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย 11 เมษายน 2567 70
งานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์สานใจ ประจำปี 2567 10 เมษายน 2567 74
พิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ 70 ปี จากวิทยาลัยหมู่บ้าน สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 เมษายน 2567 65
ประชุมเตรียมงานโครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย MCRU ร่วมกับท้องถิ่น และกิจกรรมเปิดสนามฟุตบอล 05 เมษายน 2567 83
คณะทำงานบพท.ลงพื้นที่ติดตามชุดโครงการจัดการทุนทางวัฒนธรรม เทศกาลว่าวโพธาราม วิถีว่าวไทยบ้านเลือก 05 เมษายน 2567 85