Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการมอบเสื้อฟิวส์นักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 29 มีนาคม 2565 677
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมสัมมนา NFT พลิกโลกสินทรัพย์ติจิทัล สู่การสร้างรายได้วิถีใหม่ 29 มีนาคม 2565 892
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา 18 มีนาคม 2565 540
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้บรมครูมวยไทย "นายขนมต้ม" 17 มีนาคม 2565 612
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาที่ได้รับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 และนักชกยอดเยี่ยมชาย 17 มีนาคม 2565 517
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา 2/2564 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์ covid-19 และการปฐมพยาาลเบื้องต้น” 17 มีนาคม 2565 502
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 16 มีนาคม 2565 547
พิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 16 มีนาคม 2565 559
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา 11 มีนาคม 2565 518
นักศึกษามวยไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทน จ.ราชบุรี แข่งขันมวยไทยสากลสมัครเล่นกีฬาแห่งชาติ การแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 (ศรีสะเกษเกมส์) 11 มีนาคม 2565 508