Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 49 18 สิงหาคม 2566 171
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2566” 16 สิงหาคม 2566 155
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566" 16 สิงหาคม 2566 179
ขั้นตอนการซ้อมและรับจริงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564 11 สิงหาคม 2566 321
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 48 03 สิงหาคม 2566 286
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 415
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 47 21 กรกฎาคม 2566 304
ประกาศรายละเอียดการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 18 กรกฎาคม 2566 351
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี 17 กรกฎาคม 2566 357
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564 14 กรกฎาคม 2566 556