ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง รักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 01 พฤศจิกายน 2565 150
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MCRU MOOC 31 ตุลาคม 2565 186
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 31 ตุลาคม 2565 217
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 29 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล Gale e-Books” 25 ตุลาคม 2565 69
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 19 ตุลาคม 2565 418
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 18 ตุลาคม 2565 552
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 17 ตุลาคม 2565 597
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2565 11 ตุลาคม 2565 554
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ได้นำมาให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565 10 ตุลาคม 2565 538
อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมติใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 10 ตุลาคม 2565 577