Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 17 เมษายน 2567 677
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 63 11 เมษายน 2567 655
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 04 เมษายน 2567 699
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ 2567 03 เมษายน 2567 655
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 18 มีนาคม 2567 1376
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” THE S.E.A. WRITE AWARD LONGLIST ครั้งที่ 62 15 มีนาคม 2567 690
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ และ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” 11 มีนาคม 2567 855
70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power" 29 กุมภาพันธ์ 2567 906
ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัย นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ ร่วมงาน สุดยอดงานวิจัยสู่ตลาดภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการพบนักวิจัย และนิทรรศการผลงานทรัพย์สินทางปัญญาฯ 29 กุมภาพันธ์ 2567 661
ขอเชิญชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ของดี จังหวัดราชบุรี และชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาในงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 29 กุมภาพันธ์ 2567 693