ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 41 10 เมษายน 2566 430
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) 10 เมษายน 2566 235
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ ประจำปี 2566 10 เมษายน 2566 268
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) 05 เมษายน 2566 229
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 40 25 มีนาคม 2566 260
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566” 23 มีนาคม 2566 446
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ BOOKDOSE PATH 17 มีนาคม 2566 442
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566 17 มีนาคม 2566 2378
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ 15 มีนาคม 2566 262
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 39 10 มีนาคม 2566 868