ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ 11-13 15 กันยายน 2563 470
การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 01 กันยายน 2563 486
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 20 สิงหาคม 2563 471
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2563 16 สิงหาคม 2563 734
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 17 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 572
กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 สิงหาคม 2563 512
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30 กรกฎาคม 2563 460
ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2563 523
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563 480
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23 มิถุนายน 2563 599