Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเรียนเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์” ประจำปี 2565

         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์” ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม