สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 32 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 6 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 32 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. Introduction to Cybercrime: Computer Crimes, Laws, and Policing in the 21st Century  รายละเอียด
          2. Learners Without Borders: New Learning Pathways for All Students  รายละเอียด
          3. Music Copyright Law  รายละเอียด
          4. Organic Food and Farming: A Reference Handbook รายละเอียด
          5. Patenting Life Forms: Law and Practice in the Age of Modern Biotechnology รายละเอียด
          6. Race Relations in America: Examining the Facts รายละเอียด
 
          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ