Accessibility Tools

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รอบที่ 2

          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รอบที่ 2
          สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กรกฎาคม 2566
          สัมภาษณ์พร้อมกับรายงานตัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
          เริ่มเรียนวันที่ 5 สิงหาคม 2566
          สนใจสมัครเรียน ที่ลิงก์  apr.mcru.ac.th/admission2

รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน