ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2563) 05 มกราคม 2564 1094
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) 05 มกราคม 2564 818
ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2563) 30 ธันวาคม 2563 1553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 30 ธันวาคม 2563 829
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ (ครั้งที่ 2/2563) 30 ธันวาคม 2563 777
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกและวันรายงานตัวบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 30 ธันวาคม 2563 1384
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 29 ธันวาคม 2563 904
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 22 ธันวาคม 2563 728
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ 21 ธันวาคม 2563 1411
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2563) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 16 ธันวาคม 2563 588