Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2564) 25 ตุลาคม 2564 1286
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2564 15 ตุลาคม 2564 1584
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564) 07 ตุลาคม 2564 1759
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ(U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) 30 กันยายน 2564 1523
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 27 กันยายน 2564 1340
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 27 กันยายน 2564 1242
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) (ระยะเวลาจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 22 กันยายน 2564 2289
ประกาศการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ 4/2564) 21 กันยายน 2564 2223
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สังกัดงานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ 16 กันยายน 2564 1872
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะครุศาสตร์ (ครั้งที่ 5/2564) 03 กันยายน 2564 1371