ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) 05 มกราคม 2564 869
ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2563) 30 ธันวาคม 2563 1685
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 30 ธันวาคม 2563 879
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ (ครั้งที่ 2/2563) 30 ธันวาคม 2563 830
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกและวันรายงานตัวบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ 30 ธันวาคม 2563 1438
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 29 ธันวาคม 2563 990
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 22 ธันวาคม 2563 780
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ 21 ธันวาคม 2563 1458
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 6/2563) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 16 ธันวาคม 2563 643
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563 15 ธันวาคม 2563 804