Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรีร่วมกับวัดธัมรัตคูหาและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ 02 มิถุนายน 2564 1102
ทีมยุวชนอาสาสร้างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่งมอบโดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ตอบโจทย์ปัญหาชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 01 มิถุนายน 2564 673
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2564 01 มิถุนายน 2564 572
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทีมU2Tตำบลจอมบึงร่วมCOVID WEEK U2T สู้ภัย COVID จัดอบรมการทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield ส่งมอบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด 19 28 พฤษภาคม 2564 563
ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 28 พฤษภาคม 2564 508
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการทางการศึกษา ด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติ Chat B0t ปรับการให้บริการตอบคำถาม และแนะนำนักศึกษา สร้างความประทับใจในการให้บริการ 28 พฤษภาคม 2564 473
ทีมU2Tมหาวิทยาลัยสู่ตำบลจับมือเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดอบรมทำอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย Face Shield พร้อมส่งมอบโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนและชุมชนในการป้องกันโควิด 19 27 พฤษภาคม 2564 601
U2T MCRU รณรงค์ COVID - WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด 19 27 พฤษภาคม 2564 870
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวางมาตรการคุมเข้มหอพักรับเปิดเทอม คัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 กักตัวนักศึกษาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนออกฝึกวิชาชีพครู 25 พฤษภาคม 2564 484
พิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 25 พฤษภาคม 2564 430