Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาศึกษาดูงานการพัฒนาพืชสมุนไพรจังหวัดราชบุรี 14 มีนาคม 2565 871
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด 10 มีนาคม 2565 716
ประชุมเตรียมรับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 10 มีนาคม 2565 640
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม 10 มีนาคม 2565 655
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งแหล่งศูนย์การเรียนรู้ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 10 มีนาคม 2565 683
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่ 03 มีนาคม 2565 763
อธิการบดีมอบสติ๊กเกอร์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กร ให้กับผู้แทนหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 01 มีนาคม 2565 4022
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 15 กุมภาพันธ์ 2565 1033
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวในยุคศตวรรษที่ 21 15 กุมภาพันธ์ 2565 713
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดค่ายครูรัก(ษ์)ถิ่นกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือก ค้นหานักเรียนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 3 สร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14 กุมภาพันธ์ 2565 855