Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่อาจารย์รับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564ในสถานกาiณ์โควิด19 23 มิถุนายน 2564 524
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด19 23 มิถุนายน 2564 453
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ranking ด้วย Google Scholar Citations 18 มิถุนายน 2564 564
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2564 18 มิถุนายน 2564 483
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2564 16 มิถุนายน 2564 650
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับทีมU2T และเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนจัดอบรมพัฒนาการสื่อสารช่องทางออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ตำบลเจ็ดเสมียน 15 มิถุนายน 2564 559
กกท.จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักราชบุรี กรณีเลื่อนการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอนจากสถานการณ์โควิด19 11 มิถุนายน 2564 617
ประชุมหารือการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิศวกรสังคม 08 มิถุนายน 2564 530
วิทยาลัยมวยไทยฯจับมือทีมU2Tตำบลบ้านเลือกส่งเสริมชุมชนตลาดท่าลาว บ้านเลือกโพธาราม ปลูกผักปลอดสารและเลี้ยงปูนา เตรียมทำเมนูเด็ดซิกเนเจอร์U2T พลิกวิกฤติเป็นโอกาสวิกฤตสร้างงานสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด 07 มิถุนายน 2564 549
ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงาน ศปปค.MCRU หารือการจัดสถานที่ฉีดวัคซีน 07 มิถุนายน 2564 472