Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17 มีนาคม 2565 684
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 17 มีนาคม 2565 646
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำทีมแม่บ้านฝ่ายอาคารสถานที่ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 16 มีนาคม 2565 727
ประชุมหารือการดำเนินโครงการโรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย 16 มีนาคม 2565 711
ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษาเตรียมรับองคมนตรีในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการติดตามด้านการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย 16 มีนาคม 2565 671
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาศึกษาดูงานการพัฒนาพืชสมุนไพรจังหวัดราชบุรี 14 มีนาคม 2565 900
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด 10 มีนาคม 2565 743
ประชุมเตรียมรับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 10 มีนาคม 2565 668
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม 10 มีนาคม 2565 683
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งแหล่งศูนย์การเรียนรู้ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี 10 มีนาคม 2565 708