Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ และโครงการวิศวกรสังคมของนักศึกษาในการตอบโจทย์พื้นที่ 26 ตุลาคม 2564 830
U2T นครชุมน์ร่วมชุมชนโชว์อัตลักษณ์มอญต้อนรับคณะททท.ภูมิภาคภาคกลาง ผู้ประกอบการสมาคมไทยท่องเที่ยวจัดทริปท่องเที่ยวตักบาตรดอกไม้ออกพรรษาชุมชนมอญวัดใหญ่นครชุมน์เที่ยวเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือรักษ์โลก 25 ตุลาคม 2564 1091
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดเสวนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษา สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อผลักดันไปสู่หลักสูตรผลิตครูใน 2 ระดับ 25 ตุลาคม 2564 972
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนับสนุนแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน เตรียมจัดกิจกรรมการกุศลหาทุนการศึกษาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย 20 ตุลาคม 2564 739
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว. และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ U2Tมหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 ตุลาคม 2564 780
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 14 ตุลาคม 2564 717
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 12 ตุลาคม 2564 742
คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ BCG Model ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี 09 ตุลาคม 2564 988
นายอำเภอจอมบึงร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 ตุลาคม 2564 1172
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือทีมU2T นครชุมน์เสวนาเรียนรู้ครูภูมิปัญญาเตรียมยกระดับชุมชนมอญ สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยววิถีมอญนครชุมน์ นำร่องท่องเที่ยววิถีมอญเทศกาลออกพรรษานี้ 08 ตุลาคม 2564 851