ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2563 14 ธันวาคม 2563 568
ฝึกจิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 03 ธันวาคม 2563 465
นักวิจัยและนักวิจัยชุมชน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ"ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ 02 ธันวาคม 2563 474
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2563 27 พฤศจิกายน 2563 470
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือชุมชนลาวเวียงบ้านเลือกโพธาราม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน 21 พฤศจิกายน 2563 516
โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กร่วมสะท้อนประเด็นปัญหาร่วมระดมออกแบบคู่มือสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV 21 พฤศจิกายน 2563 404
พิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 17 พฤศจิกายน 2563 532
คณะทำงานจัดพิธีบวงสรวงการจัดแสดงแสงสีเสียงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล 16 พฤศจิกายน 2563 444
คณะกรรมการ กกท. สำรวจตรวจพิจารณาสนามกีฬา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เพื่อรองรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ของจังหวัดราชบุรีในปี 2566 13 พฤศจิกายน 2563 397
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการจัดงานประเพณี "ปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล" ครั้งที่ 11 12 พฤศจิกายน 2563 361