ประชุมคณะทำงานวางแผนเตรียมงานจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36

       วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมกาสลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระสืบเนื่องติดตามในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่36 ปี 2566ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566  รวมนักวิ่ง 10,872 คน ระยะMini Marathon 3,677คน ปล่อยตัว 03.00 น ระยะHalf Marathon 4,113 คน ปล่อยตัว 05.00 น.ระยะMini Marathon 3,082 คนปล่อยตัว 06.00 น..และกำหนดปรับเปลี่ยนจุดStart-Finish เป็นบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ พร้อมได้มีการหารือในประเด็นต่างๆและพิจารณาคำสั่งคณะกรรมการในการเตรียมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร