มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2565

     ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 52 ประจำปี 2565

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร