Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สถาบันวิจัยและพัฒนาMCRUจัดอบรมการออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นที่ฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน 12 กรกฎาคม 2564 581
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08 กรกฎาคม 2564 848
ประชุมออนไลน์รับการตรวจงานโครงการกองทุนการศึกษาพระราชทานของโรงเรียนและเครือข่ายสถาบันการศึกษา 07 กรกฎาคม 2564 474
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 07 กรกฎาคม 2564 509
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมงานU2Tร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชนเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนิน เตรียมยกระดับศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงปากคลองทองหลาง สร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งใหม่หลังโควิดคลี่คลาย 06 กรกฎาคม 2564 602
วิทยาลัยมวยไทยฯจับมือU2Tตำบลเตาปูนทำกิจกรรมลงแปลงปลูกพืชสมุนไพร สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 02 กรกฎาคม 2564 631
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคุมสถานการณ์โควิด 19 รับเปิดเทอมเน้นการเรียน onsite สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนชั้นปีที่ 2-5 เรียนในระบบ online 02 กรกฎาคม 2564 472
ประชุมติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ PLC จัดทำคู่มือ 30 มิถุนายน 2564 616
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564 แนะนำการปฏิบัติตนและสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 30 มิถุนายน 2564 468
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการตรวจสุขภาพและทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 30 มิถุนายน 2564 451