Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 เมษายน 2564 502
ประชุมคณะผู้บริหารสัญจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 เมษายน 2564 534
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงงคุมเข้มการป้องกันโควิด 19 ระดมฝ่ายอาคารพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสร้างความมั่นใจกับอาจารย์ บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการพร้อมมีจุดคัดกรองตามมาตรการอย่างเข้มงวด 26 เมษายน 2564 738
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและทีม U2T จับมือภาคีเครือข่ายยกระดับการตีมีดเหล็กลายโบราณ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของดีราชบุรี 26 เมษายน 2564 679
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำทีม U2T นำเสนอข้อมูลการยกระดับพัฒนางานตีมีดเหล็กลายโบราณกับผู้บริหารเทศบาลเมืองจอมบึงเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ 24 เมษายน 2564 532
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์สานใจ” ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 23 เมษายน 2564 595
คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจรวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล 21 เมษายน 2564 551
ทีม U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้างบางกล้วย ตำบลจอมประทัด จัดอบรมการขอมาตรฐานสินค้าอาหารและผลิตอาหารปลอดภัยรองรับการขอ อย. 21 เมษายน 2564 698
พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 09 เมษายน 2564 524
พิธีส่งมอบหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 09 เมษายน 2564 866