ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ รุ่น 2 29 มกราคม 2564 397
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รับรายงานตัวจ้างงานกลุ่มนักศึกษาช่วยงานพัฒนาท้องถิ่นยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 28 มกราคม 2564 526
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 26 มกราคม 2564 614
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์กลุ่มบัณฑิตงบใหม่จ้างงานโครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 22 มกราคม 2564 803
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1 /2564 22 มกราคม 2564 485
ประชุมภาคีหน่วยงานขับเคลื่อน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 20 มกราคม 2564 487
ทีมวิจัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงโชว์นวัตกรรมอุปกรณ์ระบบกล้องอินฟราเรดใช้เทคโนโลยี AI ตรวจวัดอุณหภูมิ หนึ่งโมเดลนวัตกรรมงานวิจัยตลาดชุมชนท่องเที่ยวภาคกลาง 20 มกราคม 2564 401
นวัตกรรมอุปกรณ์ระบบกล้องอินฟราเรดใช้เทคโนโลยี AI ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองช่วงโควิด 19 หนึ่งนวัตกรรมงานวิจัยตลาดชุมชนท่องเที่ยวภาคกลาง 19 มกราคม 2564 964
เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการที่พักรีสอร์ทกรณีเลื่อนการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 จากสถานการณ์โควิด 19 18 มกราคม 2564 756
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู พัฒนานักศึกษาสู่รูปแบบ MCRU Model 13 มกราคม 2564 492