ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 51 24 ธันวาคม 2563 1213
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายองค์กรสถานศึกษาลงนามทำความร่วมมือ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยกระดับการจัดการศึกษาราชบุรี 24 ธันวาคม 2563 549
คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเตรียมความพร้อมงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ในสถานการณ์โควิด 19 24 ธันวาคม 2563 863
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าแชมป์ "IMANE Futsal Freshy University League 2020" 22 ธันวาคม 2563 1227
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 20 ธันวาคม 2563 491
สัมภาษณ์นักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทนักกีฬาและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 19 ธันวาคม 2563 659
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรทั่วไป) 19 ธันวาคม 2563 516
กีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 42 "ดอกเฟื้องฟ้าเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 ธันวาคม 2563 1236
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมพร้อมคณะทำงานนับถอยหลังงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ภายใต้มาตรการโควิด 19 17 ธันวาคม 2563 545
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี 14 ธันวาคม 2563 437