Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น 06 กันยายน 2564 645
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา ขึ้นชกชนะในรายการ One Championship มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวต 28 สิงหาคม 2564 649
ทีมอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแปรรูปสมุนไพรฟ้าทลายโจร พร้อมนำกลับคืนสู่ชุมชนดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 03 สิงหาคม 2564 678
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและวารสารนานาชาติ ออนไลน์ 03 สิงหาคม 2564 893
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ICDL Digital Challenge 2021 02 สิงหาคม 2564 670
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงานครั้งที่ 11 28 มิถุนายน 2564 572
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและการทำบัตรนักศึกษาชั้นปี 1 28 มิถุนายน 2564 529
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 28 มิถุนายน 2564 517
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ในกับกลุ่มผู้สนใจสร้างอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้พิเศษ 25 มิถุนายน 2564 849
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง อบรมเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการศิษย์เก่าในสถานการณ์โควิด 19 23 มิถุนายน 2564 963