Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์​ ได้รับชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ระดับประเทศ จัดโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์​ 15 กันยายน 2564 875
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชนท้องถิ่น 06 กันยายน 2564 1011
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา ขึ้นชกชนะในรายการ One Championship มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวต 28 สิงหาคม 2564 973
ทีมอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแปรรูปสมุนไพรฟ้าทลายโจร พร้อมนำกลับคืนสู่ชุมชนดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19 03 สิงหาคม 2564 1006
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและวารสารนานาชาติ ออนไลน์ 03 สิงหาคม 2564 1227
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ICDL Digital Challenge 2021 02 สิงหาคม 2564 988
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงานครั้งที่ 11 28 มิถุนายน 2564 890
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและการทำบัตรนักศึกษาชั้นปี 1 28 มิถุนายน 2564 843
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้แก่อาจารย์และบุคลากร 28 มิถุนายน 2564 835
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ในกับกลุ่มผู้สนใจสร้างอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้พิเศษ 25 มิถุนายน 2564 1158