ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565"

         ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง สำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565" (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) แสดงนวัตกรรมกว่า 1,000 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

-ชื่อผลงานนวัตกรรม "มินิไซโลเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ"
เจ้าของผลงานโดย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1)นายวสันต์ อานาม
2)น.ส.กนกพิชญ์ สุวรรณทา
3)น.ส.นูรียะห์ ดอฆอ
-ชื่อผลงานนวัตกรรม "รถพ่นยากำจัดศัตรูพืชควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน"
เจ้าของผลงานโดย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1)น.ส.จันทร์วิภา เชื้อหงษ์
2)น.ส.ลลิตา ตั้งแสงทอง
3)น.ส.ปิยะนันท์ แฟงมาก
โดยมี อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี