Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน 14 รายการ 16 มีนาคม 2566 1867
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 10 มีนาคม 2566 1745
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 09 มีนาคม 2566 2390
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง 02 มีนาคม 2566 1990
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 01 มีนาคม 2566 2384
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 27 กุมภาพันธ์ 2566 2415
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด 24 กุมภาพันธ์ 2566 2450
ประกาศประมูลให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นระยะเวลา 1 ปี 23 กุมภาพันธ์ 2566 2738
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 16 กุมภาพันธ์ 2566 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน 10 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2566 1394