Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 16 กุมภาพันธ์ 2566 2398
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน 10 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2566 1262
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) 10 กุมภาพันธ์ 2566 2162
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 07 กุมภาพันธ์ 2566 2164
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 06 กุมภาพันธ์ 2566 2204
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06 กุมภาพันธ์ 2566 2163
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 31 มกราคม 2566 2263
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 26 มกราคม 2566 2049
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 20 มกราคม 2566 2040
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม 2566 1995