ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 3) 28 มีนาคม 2566 952
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จํานวน 14 รายการ 16 มีนาคม 2566 858
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 10 มีนาคม 2566 865
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 09 มีนาคม 2566 1507
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและบันทึกค่าไฟฟ้ากำลังชนิด 3 เฟส 4 สาย จำนวน 3 เครื่อง 02 มีนาคม 2566 1128
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องประชุมร่มฉัตร 01 มีนาคม 2566 1495
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (ครั้งที่ 2) 27 กุมภาพันธ์ 2566 1552
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์ จำนวน 1 ชุด 24 กุมภาพันธ์ 2566 1458
ประกาศประมูลให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นระยะเวลา 1 ปี 23 กุมภาพันธ์ 2566 1725
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 16 กุมภาพันธ์ 2566 1731