ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา จํานวน 10 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2566 659
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) 10 กุมภาพันธ์ 2566 1545
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 07 กุมภาพันธ์ 2566 1663
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 06 กุมภาพันธ์ 2566 1684
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06 กุมภาพันธ์ 2566 1666
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 31 มกราคม 2566 1714
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 26 มกราคม 2566 1524
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 20 มกราคม 2566 1487
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม 2566 1500
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 มกราคม 2566 1530