ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 17 กรกฎาคม 2563 343
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 398
ประกาศจ้างออกแบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 มิถุนายน 2563 254
ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 3 พื้นที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี 23 มิถุนายน 2563 578
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) 12 มิถุนายน 2563 322