Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง) 10 กุมภาพันธ์ 2566 2328
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 07 กุมภาพันธ์ 2566 2307
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมและสนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 06 กุมภาพันธ์ 2566 2365
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 06 กุมภาพันธ์ 2566 2308
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน 31 มกราคม 2566 2429
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 26 มกราคม 2566 2209
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 20 มกราคม 2566 2213
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม 2566 2144
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 มกราคม 2566 2195
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 14 ธันวาคม 2565 2352