ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 14 ธันวาคม 2565 1677
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 02 ธันวาคม 2565 1192
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง 23 พฤศจิกายน 2565 1226
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน 16 พฤศจิกายน 2565 1155
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 17 สิงหาคม 2565 1815
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 19 กรกฎาคม 2565 2797
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 30 มิถุนายน 2565 3123
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 28 มิถุนายน 2565 2680
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 23 มิถุนายน 2565 2362
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 17 มิถุนายน 2565 2578