Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้เข้าใช้บริการ “ทุกวัน” ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

         สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้เข้าใช้บริการ “ทุกวัน” ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
         🗓 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เปิดให้ใช้บริการ  ⏰08:30 น. - 18:30 น.
         🗓วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เปิดให้ใช้บริการ  ⏰08:30 น. - 16:30 น.

         ☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1602
         🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ