Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 1/2564) 17 มีนาคม 2564 1079
ประกาศคณะวิทยาการจัดการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 15 มีนาคม 2564 1341
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 25 กุมภาพันธ์ 2564 1415
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 1481
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2564) 23 กุมภาพันธ์ 2564 1777
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2564) 23 กุมภาพันธ์ 2564 9967
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 5/2563) 18 กุมภาพันธ์ 2564 1193
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา 18 กุมภาพันธ์ 2564 1290
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 17 กุมภาพันธ์ 2564 1048
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3 11 กุมภาพันธ์ 2564 1522