Accessibility Tools

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 20 สิงหาคม 2563 1148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ 07 สิงหาคม 2563 1107
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2563) 07 สิงหาคม 2563 1079
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 กรกฎาคม 2563 1404
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1/2563) 14 กรกฎาคม 2563 1400
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 18 มิถุนายน 2563 1061
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน) (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) 18 มิถุนายน 2563 1112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 2/2563) 05 มิถุนายน 2563 1169
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานอธิการบดี 05 มิถุนายน 2563 1300
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนฯ รอบที่ ๒ 22 พฤษภาคม 2563 1225