ประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารย์เเละบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 43

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม ประธานสโมสรอาจารย์เเละบุคลากรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารย์เเละบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 43  ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาพ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลประเภททีมผสมช/ญ บาสเกตบอลประเภท ทีมแบตมินตัน เปตอง แชร์บอลรวมทีม และกีฬาเฮฮาสานสัมพันธ์

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร