มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

       วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช  โดยนายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึงเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี


  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร