Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ร่วมเปิดตัวกิจกรรม 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพชีวิต ชุมชนศรีเมือง ชุมชนร่วมใจ และชุมชนเทศบาล 5

      วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ อาคารดอกไม้เก่าตลาดศรีเมือง นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ร่วมเปิดตัวกิจกรรม 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพชีวิต ชุมชนศรีเมือง ชุมชนร่วมใจ และชุมชนเทศบาล 5 มี พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้แทนตลาดศรีเมือง ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นายธนบุญ ประสานนาม รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลราชบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองราชบุรี และหัวหน้าส่วนของโรงพยาบาลราชบุรีประธานชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ประธานชุมชนสายฝนร่วมใจ และชุมชนอื่นๆ ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร