Accessibility Tools

การแถลงข่าวการจัดงานวิ่งโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) Challenge of the Legend

       วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเวลาดี 3 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดร.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวิ่งโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) Challenge of the Legend โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ต.อ.สมภพ คูหาวิชานันท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงาน สสส.จอมบึงมาราธอน 2566 ครั้งที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี อำเภอจอมบึง สถานีตำรวจภูธรจอมบึง สถานีตำรวจภูธรด่านทับตะโก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนในเขตตำบลจอมบึง ตำบลเบิกไพร ตำบลแก้มอ้น ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชนในอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนดจัดงานการแข่งขันวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขัน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและสนใจเรื่องสุขภาพ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวว่า สสส. จอมบึงมาราธอน เป็นงานประเพณีที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 36 หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โควิด 19 จะเป็นการรวมพลน่องเหล็กมืออาชีพและนักวิ่งหน้าใหม่ ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ สสส.จอมบึง มาราธอน ภายใต้กลิ่นไอ "งานวิ่งประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล" ด้วยความร่วมใจของ “บวร” คือชาวบ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงความน่ารักที่ไม่ได้แต่งเติมของชาวจอมบึง ที่มาคอยให้การต้อนรับ บริการน้ำดื่ม ช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวก ระบบการแพทย์พยาบาล ความปลอดภัย และร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจให้กับนักวิ่งทุกคน ตลอดเส้นทางการแข่งขันโดยในปีนี้เรายังได้ เตรียมความพร้อมในการในการยกระดับงานวิ่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดราชบุรี สู่มาตรฐานสากล “New Challenge of the Legend” ที่จะนำร่องการพัฒนายกระดับงานวิ่งในเมืองไทยสู่มาตรฐานโลก
       สำหรับกิจกรรมงานวิ่งประเพณี “สสส. จอมบึงมาราธอน 2566 จัดต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2528 โดยแต่ละปีจะมีนักวิ่งไทยจากจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมงานแต่จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องมีการเลื่อนการจัดงานมา 2 ปี และทางคณะกรรมการจัดงานจึงได้มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดจัดงานเพื่อรองรับกับนักวิ่ง โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศได้สมัครวิ่ง ณ สนามจอมบึงมารารอนครั้งนี้รวมนักวิ่ง 10,915 คน ระยะ Marathon จำนวน 3,680 คน กำหนดการปล่อยตัว เวลา 03.00 น. ระยะ Half Marathon จำนวน 4,148 คน ปล่อยตัว เวลา 05.00 น. และระยะMini Marathon จำนวน 3,085 คนปล่อยตัวเวลา 06.00 น. และกำหนดรับการรายงานระหว่างในวันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ โดยเส้นทางการวิ่งทั้ง 3 ระยะใช้เส้นทางที่ได้รับการวัดอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ซึ่งการแข่งขันได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมมาราธอนและวิ่งถนนนานาชาติ (AIMS-Association of International Marathons and Road Races) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล รวมถึงเป็นสนามที่ได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเซีย (AAA) ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเตรียมพร้อมมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลกหรือนานาชาติต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร