ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือชุมชนคุ้งพยอม Kick off เปิดตัวโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ชูแบรนด์ละมุด 100 ปียกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างอาชีพหลังโควิด 19 02 มีนาคม 2564 566
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรายงานตัวและปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 3 02 มีนาคม 2564 479
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเครือข่ายราชภัฏจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” 01 มีนาคม 2564 881
“ตลาดวัฒนธรรมพังพลาย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี 01 มีนาคม 2564 551
องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและวิศวกรสังคม ฯ 01 มีนาคม 2564 576
ตลาดท่าลาว วิถีวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้งานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคี 22 กุมภาพันธ์ 2564 745
มหาวิทยาลัยสู่ตำบลลงพื้นที่จอมประทัดวัดเพลงเตรียมเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 19 กุมภาพันธ์ 2564 538
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงให้ข้อเสนอแนะส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 19 กุมภาพันธ์ 2564 448
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์มรภ.หมู่บ้านจอมบึงในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 18 กุมภาพันธ์ 2564 588
ทีมวิจัยมรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำนวัตกรรมอุปกรณ์ระบบกล้องอินฟราเรดใช้เทคโนโลยี AI ติดตั้งตรวจวัดอุณหภูมิสร้างความเชื่อมั่นคัดกรองป้องกันโควิด 19 ณ ตลาดโอ๊ะป่อย 15 กุมภาพันธ์ 2564 835