กิจกรรม “ดนตรีเพื่อพ่อใน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อว.)" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565

     วันที่ 5 ธันวาคม 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมจัดกิจกรรม “ดนตรีเพื่อพ่อใน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อว.)" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เวทีลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร