Accessibility Tools

พิธีส่งมอบเครื่องอบธัญพืช BLUE LINE DRYERS จากบริษัทชีวาดี โปรดักส์ จำกัดและบริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอังกูร ศิลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องอบธัญพืช BLUE LINE DRYERS จากบริษัทชีวาดี โปรดักส์ จำกัดและบริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร