ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัย

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือความพร้อมหลักสูตรสาขาวิชาเปิดตลาด สู่สากล ปรับกลยุทธ์เตรียมดึงเด็กจีนเรียนร่วมเด็กไทย ตอบโจทย์การยกระดับการศึกษาสู่สากล 22 มีนาคม 2564 363
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 595,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 22 มีนาคม 2564 611
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการแนะแนวมืออาชีพด้วย Social Media Content เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 22 มีนาคม 2564 782
ทีมมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T จับมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกหม้อดึงเครือข่ายอสม. และประชาชนในพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกันรณรงค์ป้องกันในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ยุคโควิด19 17 มีนาคม 2564 622
โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ English Singing Contest 2021 10 มีนาคม 2564 769
ทีมวิศวกรสังคมMCRU ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่บ้านคา เตรียมสร้างฝายมีชีวิต ตอบโจทย์สร้างงานสร้างอาชีพสู่ชุมชน 10 มีนาคม 2564 469
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2564 05 มีนาคม 2564 684
อาจารย์มรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมนักศึกษารายวิชาจิตอาสาลงทำแปลงเกษตรเมนูเด็ด ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 04 มีนาคม 2564 632
พิธีรับส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะครุศาสตร์ 04 มีนาคม 2564 806
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ รุ่น 3 02 มีนาคม 2564 481