การประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันมวยไทย ปี 2566

     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อม ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทยและคณะร่วมการประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันมวยไทย โดยพลเอกสุชาติ แดงประไพ ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพีนี)และผู้แทนจากกองทัพบกพร้อมคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรีพร้อมรับชมชุดการแสดงของวิทยาลัยมวยไทยฯและเยี่ยมชมเวทีมวยสนามจัดการแข่งขันชกมวย ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ซึ่งการจัดกิจกรรมวันมวยไทย ปี 2566 ดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาลัยมวยไทยจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ทางสนามมวยลุมพีนีก็พร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนมวยไทยด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ตลอดการยกระดับพัฒนามวยไทยร่วมกันในอนาคต

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร