Accessibility Tools

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานฯเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิศวกรสังคมร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลองและปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านไร่รัก(ษ์)ถิ่น

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร