Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายคลินิกรักษ์อ่านเขียน โรงเรียนบ้านเขาถ้ำและโรงเรียนอ่างหิน 26 ตุลาคม 2563 862
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ 15 ตุลาคม 2563 975
พิธีไหว้ครูบวงสรวงนายขนมต้มและพิธีทำบุญครบรอบ15 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 07 ตุลาคม 2563 539
โครงการสัมมนา ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ 02 ตุลาคม 2563 655
พิธีมอบทุนคูปองอาหารกลางวัน ปันสุขสู่ความพอเพียง "อิ่มนี้เพื่อการศึกษา (MCRU Free Food ) 24 กันยายน 2563 591
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น 24 กันยายน 2563 515
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 24 กันยายน 2563 950
คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 21 กันยายน 2563 528
นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู 21 กันยายน 2563 593
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563 21 กันยายน 2563 692