ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กิจกรรมนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 07 พฤศจิกายน 2563 540
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCRU เสริมสร้างภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ เสริมทักษะอาชีพ สร้างสรรค์สู่การเป็นวิศวกรสังคม 06 พฤศจิกายน 2563 438
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "เกษตร MCRU บริการสู่ชุมชน" 02 พฤศจิกายน 2563 491
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายคลินิกรักษ์อ่านเขียน โรงเรียนบ้านจอมบึง 26 ตุลาคม 2563 405
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายคลินิกรักษ์อ่านเขียน โรงเรียนบ้านเขาถ้ำและโรงเรียนอ่างหิน 26 ตุลาคม 2563 716
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ 15 ตุลาคม 2563 788
พิธีไหว้ครูบวงสรวงนายขนมต้มและพิธีทำบุญครบรอบ15 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 07 ตุลาคม 2563 421
โครงการสัมมนา ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ 02 ตุลาคม 2563 419
พิธีมอบทุนคูปองอาหารกลางวัน ปันสุขสู่ความพอเพียง "อิ่มนี้เพื่อการศึกษา (MCRU Free Food ) 24 กันยายน 2563 374
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่น 24 กันยายน 2563 417