Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่2/2563 23 พฤศจิกายน 2563 910
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่1/2563 23 พฤศจิกายน 2563 786
ขอแสดงความยินดีกับยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนน คว้าแชมป์(เข็มขัดเส้นที่3) เวทีมวยจิตรเมืองนนท์ รุ่น 126 ปอนด์ 23 พฤศจิกายน 2563 762
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษา 21 พฤศจิกายน 2563 548
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 พฤศจิกายน 2563 705
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 พฤศจิกายน 2563 677
การวิพากษ์หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพ (Focus Group) 18 พฤศจิกายน 2563 753
ขับเคลื่อนโครงการเฟส 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบMCRU Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV 17 พฤศจิกายน 2563 571
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 17 พฤศจิกายน 2563 823
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 พฤศจิกายน 2563 618