ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 3/2563 27 พฤศจิกายน 2563 437
ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 27 พฤศจิกายน 2563 439
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV (2) 26 พฤศจิกายน 2563 412
สถาบันวิจัยและพัฒนามรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน DLTV 24 พฤศจิกายน 2563 396
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่2/2563 23 พฤศจิกายน 2563 605
สโมสรลูกเสือทวารวดีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่1/2563 23 พฤศจิกายน 2563 477
ขอแสดงความยินดีกับยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนน คว้าแชมป์(เข็มขัดเส้นที่3) เวทีมวยจิตรเมืองนนท์ รุ่น 126 ปอนด์ 23 พฤศจิกายน 2563 506
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มรภ.หมู่บ้านจอมบึงดึงเครือข่ายครูแนะแนวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับสมัครนักศึกษา 21 พฤศจิกายน 2563 392
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18 พฤศจิกายน 2563 411
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 พฤศจิกายน 2563 389